Als VIP
altijd 10% korting

Ik wil VIP worden!

De spelregels van het VIP abonnement

 • Het VIP abonnement geldt voor één huishouden wonend op hetzelfde adres. Een huishouden kan uit meerdere personen bestaan.
 • Het VIP abonnement wordt afgesloten voor de duur van één kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. Na verlenging kan het abonnement elke maand schriftelijk worden opgezegd. Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail, vóór 31 december van het lopende jaar.
 • Het VIP abonnement dient schriftelijk afgesloten te worden door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier inclusief handtekening en een doorlopende machtiging aan De-Zorgwinkel.
 • De voordelen van het VIP abonnement zijn direct van toepassing en het abonnement wordt schriftelijk bevestigd aan de abonnee.
 • Het abonnementsgeld wordt elk kalanderjaar in de maand januari automatisch geïncasseerd.

De voordelen van een VIP abonnement

 • 10% korting op het gehele assortiment (behoudens andere lopende acties)
 • Gratis lenen van loophulpmiddelen
 • Gratis leen-rollator als de persoonlijke rollator defect is en gerepareerd wordt via
  De-Zorgwinkel
 • Jaarlijks gratis technische check van loophulpmiddelen
 • Gratis bezorgen en ophalen van producten

De voordelen zijn alleen van toepassing mits het abonnementsgeld is voldaan.

Opzegging/einde VIP abonnement

 • Het VIP abonnement kan na verlenging maandelijks worden opgezegd
 • Het VIP abonnement dient schriftelijk beëindigd te worden voor 31 december van het lopende kalenderjaar en is pas van kracht als de VIP abonnee een schriftelijke bevestiging van De-Zorgwinkel heeft ontvangen.
 • Het VIP abonnement eindigt per direct in geval van overlijden van een alleenstaand VIP abonnee, in geval van vervreemding of misbruik van het abonnement of het niet voldoen van het VIP abonnementsgeld
 • Restitutie abonnementsgeld van het lopende kalenderjaar is niet van toepassing.